Sedan 2004 har jag arbetat som psykolog och organisationskonsult. Mitt fokus har främst varit att stötta högpresterande organisationer, grupper och individer att bli mer hållbara. Kropp, själ och sinne hör ihop och balansen mellan dessa delar är nödvändig för välmående och produktivitet. Jag har vidareutbildat mig inom OBM, organizational behavioural management, mindfulness, självmedkänsla och trädgårdsterapi för att kunna utveckla och erbjuda nya koncept och metoder. Idag driver jag mitt eget företag med visionen att sprida medkänsla och mental hälsa. Min drivkraft är att bidra till ett samhälle där lycka och välmående ökar i samma takt som den ekonomiska tillväxten.

 Välkommen till Potential Mind!
Mona Drar leg. psykolog/organisationskonsult