Jag driver Potential Mind sedan 2004. Min vision är att sprida medkänsla och mental hälsa. Min drivkraft är att bidra till ett samhälle där välmående och upplevelsen av meningsfullhet ökar i samma takt som den ekonomiska tillväxten.

Jag arbetar som psykolog och organisationskonsult sedan 2004. Mitt fokus har främst varit att stötta högpresterande organisationer, grupper och individer att bli mer hållbara. Kropp, själ och sinne hör ihop och balansen mellan dessa delar är nödvändig för långsiktig hälsa och kreativitet.

Jag har vidareutbildat mig inom OBM, organizational behavioural management, mindfulness, självmedkänsla och trädgårdsterapi för att kunna erbjuda metoder och koncept som möter de utmaningar vi ställs inför idag.

Ledord i mitt arbete är kompetens, kreativitet, mod och medkänsla.

 Välkommen till Potential Mind!
Mona Drar leg. psykolog/organisationskonsult