Stress

 

Några goda skäl till att höja kunskapsnivån kring stress i er organisation.

  • 32 000 personer sjukskrivs p.g.a. stressrelaterad ohälsa varje år.
  • Det finns en utbredd oro för att drabbas av stressrelaterad ohälsa.
  • Okunskap tenderar att stärka oron och oro leder i sig till ökad stress.
  • Det är viktigt att förstå skillnaden mellan hur kortvarig och långvarig stress påverkar oss.
  • Det finns ett stort värde i att så tidigt som möjligt kunna förstå varningssignaler på långvarig stress.

 

Vår stressreaktion ser i stort sätt likadan ut idag som för tusentals år sedan. Detta skapar utmaningar med tanke på att vår omgivning och våra stressorer förändrats så dramatiskt. I vårt moderna samhälle där gränserna mellan arbete och privatliv blir allt otydligare ställs det idag högre krav på egna medvetna val. Vi behöver prioritera återhämtning då den är en förutsättning för välmående och effektivitet.

Långvarig brist på återhämtning är farligt och kan leda till utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. Begränsade stresstoppar med återhämtning däremellan leder däremot till ökad stresstolerans. Vi kan dessutom prestera bättre vid kortvarig stress om vi har hög kompetens kring uppgiften vi ska utföra.