Självmedkänsla

 

Självmedkänsla gör organisationer mer framgångsrika.

  • Ökar kreativitet.
  • Stärker den inre motivationen.
  • Förbättrar relationer i arbetsgrupper och i kundkontakter.
  • Stärker förmågan att hantera förändringar.
  • Förbättrar förmågan att hantera misslyckanden och förändra negativa beteenden.

 

Studier visar att de som motiverar sig själva med vänlighet istället för med piskan mår bättre, utvecklar starkare inre motivation, är bättre på att ta till sig konstruktiv feedback, reser sig lättare efter misslyckanden och är mer benägna att göra nödvändiga beteendeförändringar för att nå sina mål. 

Självmedkänsla lyfts fram som en framgångsfaktor på organisationsnivå. Forskare belyser vikten av att våga misslyckas för att stimulera kreativitet och innovation. Studier visar att en god självmedkänsla gör att vi kan hantera misslyckanden och göra konstruktiva beteendeförändringar för att nå våra mål.

Jag är lärare i det evidensbaserade programmet Mindful Selfcompassion. Läs gärna mer om programmet genom att trycka på länken nedan.