Självmedkänsla

Det är en utbredd uppfattning att vi behöver vara tuffa mot oss själva för att motivera oss och uppnå våra mål. Men den senaste forskningen visar på vikten av att kunna relatera till sig själv med värme och vänlighet för att må bättre och prestera bättre. Syftet med föreläsningen är att presentera den senaste forskningen kring självmedkänsla och att få deltagarna att reflektera kring sitt eget förhållningssätt till sig själva. I föreläsningen varvas teori med diskussioner och övningar. Deltagarna kommer få prova olika övningar för att stärka sin självmedkänsla.