Monas arbete präglas av stor integritet och professionalism. Hon lyssnar alltid in kunden och anpassar insatsen efter de behov som finns. Mona var väldigt populär hos våra medarbetare som gick hos henne individuellt. Hon har förmågan att se varje individ och anpassa efter de behov som finns. Jag kan varmt rekommendera Mona för arbete med individer, grupper och som föreläsare inom bland annat förändringsarbete, stresshantering och stressprevention.
— Malin Blom, HRBP Sandvik

Mona Drar har under perioden 2013 – 2016, i egenskap av organisationskonsult på vår företagshälsovård (Avonova Hälsa), utfört ett flertal uppdrag åt Länsstyrelsen Stockholm. Det har varit föreläsningar för chefer och skyddsombud, flera fall av individstöd och mer omfattande psykosociala utredningar. I samtliga fall har effekten blivit både god och bestående. Mona är mycket kompetent, har hög professionell integritet och är en mycket god pedagog. Dessutom är hon kommunikativ och lätt och trevlig att samarbeta med. Jag rekommenderar henne varmt till alla sorters uppdrag inom det psykosociala området.
— Robert Granbom, HR-konsult Länsstyrelsen

Jag tog kontakt med Mona när jag behövde handledning och stöd i att reda ut konflikter mellan vuxna på min arbetsplats. Genom Monas handledning gav hon mig redskap för att förstå konflikter, kunna sortera i dem och se vilka möjlighet som det fanns att hantera dem konstruktivt. Det har varit lätt och positivt att samtala med Mona och genom hennes otroliga kunskap och erfarenhet blev det tydligt vad jag skulle göra som ledare. Jag upplevde att jag fick mer kunskap runt konflikthantering, kommunikation men även om hur jag som ledare kan förebygga konflikter. Jag hoppas att fler chefer/ledare får förmånen att få ta del av Monas kunskaper och erfarenheter.
— Kristina Gustafsson, skolledare 

...Att få vistas tillsammans med andra som på djupet förstår vad man går igenom var läkande. Att själv kunna välja hur mycket jag ville och orkade, vilket ju kunde variera vid olika tillfällen, utan att behöva förklara sig var befriande. Naturen är en starkt läkande kraft, som jag fick hjälp att utforska. Övningarna var fridfulla och meningsfulla för min återhämtning och mitt fortsatta liv tillbaka i aktivitet och arbete. Jag har inget annat än lovord för kursen och rekommenderar den varmt! Bemötandet, kunskapen, samtalen, tystnaden, naturen, övningarna. Tack för allt!
— Annika Lagerkvist, Grön rehab 

...Min inre kritiker piskar ofta på mig att prestera mer, inte känna efter etc. Tack vare kursen i självmedkänsla har jag fått verktyg dels att uppmärksamma detta men framför allt att bättre ta hand om mig själv, vara snällare mot mig själv. Likt instruktionen vid flygturer behöver jag först ge mig själv (syrgas) för att orka ge till andra. Jag kan varmt rekommendera Monas utmärkta kurs! Alla människor behöver nog den, mer eller mindre.
— Eva von Vogelsang, Mindful Selfcompassion

Mona har genom våra samtal hjälpt mig att på ett metodiskt sätt analysera de svagheter jag upplever mig ha. Hon har därefter hjälpt mig att bearbeta svåra situationer i min vardag så som panikångest, sömnsvårigheter, alkoholproblem med mera. Jag kommer vara evigt tacksam för den hjälp jag fått genom samtal samt verktygen för att hantera mina problem. Svårigheter kommer alltid att uppstå men jag känner mig mer rustad än någonsin att kunna möta dessa på bättre sätt som gynnar mitt liv i framtiden. Tack Mona!
— Johan Andersson, samtalskontakt