Jag har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2004.