Uppkopplade eller bortkopplad

Den digitala utvecklingen förenklar vårt liv på många sätt. Men utvecklingen medför även negativa konsekvenser för oss. Varför har vi blivit så beroende av att vara uppkopplade, varför är det så svårt att koppla bort och vilka negativa konsekvenser kan överdrivet skärmanvändande få? Föreläsningen syftar till att få deltagarna att bli mer medvetna kring egna skärmbeteenden och hitta sätt att minska överdrivet användande.