5 vägar till ett lyckligare liv

Trots ökat materiellt välstånd ökar den psykiska ohälsan. Vår hjärna är skapt för överlevnad och inte för lycka. Vår hjärna har en tendens att fastna för det negativa och hotfulla. Föreläsningen belyser 5 faktorer och förhållningssätt som enligt forskning har  visat sig ha en avgörande betydelse för vårt välmående. Syftet är att sprida kunskap kring psykisk hälsa och hur vi genom mental träning kan stärka vår förmåga att uppleva lycka och välmående. I föreläsningen presenteras konkreta verktyg för att träna denna förmåga. I föreläsningen varvas teori med praktiska övningar.