Grön rehabilitering

 

Grön rehabilitering är effektivt vid stressrelaterad ohälsa.

  • Studier visar att vår koncentration och vårt minne stärks i naturen. 
  • Aktiviteter i naturen ger god återhämtning. Studier visar bl.a. att blodtrycket sjunker och att vår sömn förbättras.
  • Det är viktigt att vara med i ett socialt sammanhang vid sjukskrivning bl.a. för att sänka tröskeln till att komma tillbaks till arbetet.
  • Grön rehabilitering går att använda tidigt i sjukdomsförloppet då insatsen inte är kognitivt krävande på samma sätt som exempelvis stödsamtal och KBT gruppbehandling.
  • Tidiga behandlingsinsatser är centralt för att minska risken att sjukskrivningar blir långvariga.

 

Vi mår bra av att vara i naturen i allmänhet och i synnerhet vid stressrelaterad ohälsa. I naturen stimuleras våra sinnen på ett rofyllt sätt. Dagsljus och fysisk aktivitet har positiva effekter på vår psykiska och fysiska hälsa samt på vår sömn. 

2015 var jag en av de första i landet med att använda Grön behandling inom den privata företagshälsovården. Behandlingen riktar sig till personer med stressrelaterad ohälsa. Sedan 2016 bidrar jag med den psykologiska kompetensen i ett pilotprojekt som utformar och utvärderar denna behandlingsform. Projektet finansieras och drivs av Stockholms Läns Landsting.