Myten om multitasking

Vi strävar ständigt efter ökad effektivitet. Multitasking är ett beteende som ökar till följd av denna strävan och de möjligheter som den digitala utvecklingen medför. Multitasking innebär att vi splittrar vår uppmärksamhet mellan olika fokus vilket leder till stress och minskad effektivitet. Föreläsningen syftar till att få deltagarna att reflektera kring egna beteenden och att förstå hur hjärnan och effektiviteten påverkas av multitasking. I föreläsningen varvas teori med praktiska övningar.