Mindfulness

Många krigar om vår uppmärksamhet samtidigt som forskning visar att vår uppmärksamhetsförmåga krymper. Med alla de distraktioner som vi dagligen utsätts för blir förmågan till riktad uppmärksamhet alltmer betydelsefull. Denna förmåga är viktig för vårt välmående såväl som för vår produktivitet. Syftet med föreläsningen är att sprida kunskap kring vår hjärna och presentera den senaste forskningen kring mindfulness.  I föreläsningen varvas teori med diskussioner och övningar. Deltagarna kommer genom olika övningar få träna sin förmåga att vara närvarande i nuet och förmågan att rikta sin uppmärksamhet.