Mindfulness

 

Hur kan mindfulness göra din organisation mer framgångsrik?

  • Höja effektivitet
  • Förbättra beslutsfattande
  • Öka stresstolerans och stresshanteringsförmåga
  • Stärka förmågan att hantera förändringar
  • Förbättra mental och fysisk hälsa

 

I genomsnitt är vår uppmärksamhet någon annanstans under 50 % av vår vakna tid. Mindfulnessträning stärker förmågan att medvetet rikta uppmärksamheten mot vissa stimuli och medvetet sortera bort vissa stimuli. Förmågan att kunna styra uppmärksamheten är central för vår produktivitet och vårt välbefinnande.