Prestation och välmående

 

Välmående och goda prestationer hänger samman:

  • Studier visar att positiva känslor ökar en människas prestanda med i genomsnitt 12 %. 
  • Hjärnan blir mer flexibel och kreativ när vi mår bra. 
  • Vår hjärna har en negativets bias som gör att vi minns det negativa mer än det positiva vilket begränsar vår prestation.  
  • Det finns strategier för att på ett metodiskt sätt höja vår nivå av välmående. Vi kan träna vår hjärna att uppmärksamma det positiva och se möjligheter.

 

Vår hjärna är skapt för överlevnad, inte för lycka. Hjärnan skannar ständigt av omgivningen efter hot och faror. Detta har haft ett överlevnadsvärde då det gjort att vi upptäckt faror i tid. De flesta av oss minns exempelvis misstag bättre än framgångar, kritik bättre än beröm och ägnar mer tid åt att oroa oss för det som kan hända istället för att vara närvarande i det som faktiskt händer just nu. 

Ofta försöker vi bli av med negativa känslor och tankar eftersom de skapar obehag. Vi försöker döva negativa upplevelser på olika sätt t.ex. med hjälp av mat, alkohol, spelande och shopping. Vi har blivit experter på att döva negativa känslor men till priset av att vi också dövar de positiva känslorna, eftersom vi inte kan döva känslor selektivt. Detta hämmar vår kreativitet och vår skaparkraft.