Lär känna stressen

Vår stressreaktion ser likadan ut idag som för tusentals år sedan. Detta skapar utmaningar med tanke på att vår omgivning och våra stressorer förändrats så dramatiskt. Idag ställs allt större krav på individen att hitta effektiva strategier för återhämtning och att begränsa sin tillgänglighet. Syftet med föreläsningen är att få deltagarna att reflektera kring sig själva, sprida kunskap om stressmekanismen, tidiga signaler och betydelsen av återhämtning.