Medveten kommunikation

 

Kommunikationsträning leder till mer framgångsrika organisationer.

  • Vi kommunicerar hela tiden. Största delen av vår kommunikation är icke verbal och omedveten.
  • Vi kan stärka vår kommunikativa förmåga genom att bli mer medvetna om hur och vad vi kommunicerar.
  • Vi kommunicerar ständigt med oss själva inombords. Denna inre dialog är central för vår kommunikation med andra.
  • Studier visar att chefer tror att de kommunicerar en sak men i praktiken uppfattar medarbetarna något annat. Otydlighet skapar osäkerhet och sänker motivationen bland medarbetarna.
  • Medveten kommunikation är en framgångsfaktor i alla organisationer för att kunna jobba mot gemensamma mål och en gemensam värdegrund. 

 

Vi kan stärka vår kommunikativa förmåga och karisma. Nyckelorden är närvaro och medvetenhet. När jag arbetar med kommunikation ingår bland annat mindfulnessträning eftersom  en god kommunikativ förmåga innefattar en medvetenhet om vad som pågår inombords. När vi kan hantera egna känslor och upplevelser på ett medvetet sätt kan vi agera istället för att reagera. Förmågan att hantera sina känslor medvetet och inte låta dem styra responsen är central för en god kommunikativ förmåga och ett starkt genomslag. Denna förmåga är särskilt viktig på chefsnivå och i känsliga sammanhang så som vid svåra samtal och vid förändringar.