Mona Drar

Jag har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2004. I nio år arbetade jag inom Företagshälsan med individer, grupper, ledarskap och organisationsutveckling. I min roll som psykolog och organisationskonsult har jag arbetat med en mängd olika organisationer och företag inom vitt skilda branscher. Det är en förmån att ha fått möta så pass olika företagskulturer och medarbetare. Jag har lärt mig att en god dialog inför, under och efter ett uppdrag är viktiga framgångsfaktorer.

Tidigt i min karriär lärde jag mig att det finns många olika perspektiv och angreppssätt inom psykologiskt arbete. Idag arbetar jag enbart med organisationsuppdrag och gruppbehandling och tar inte emot för individuella samtalskontakter. Jag är utbildad KBT psykolog och har OBM kompetens. I mitt arbete är jag influerad av olika inriktningar inom psykologin. På senare år har jag bland annat vidareutbildat mig inom trädgårdsterapi, mindfulness och självmedkänsla. Jag anpassar metod och arbetssätt utifrån varje uppdrag.


Ledord i mitt arbete är kompetens, kreativitet, mod och medkänsla.

Mona Drar har utfört ett flertal uppdrag åt Länsstyrelsen Stockholm. Det har varit föreläsningar för chefer och skyddsombud, flera fall av individstöd och mer omfattande psykosociala utredningar. I samtliga fall har effekten blivit både god och bestående. Mona är mycket kompetent, har hög professionell integritet och är en mycket god pedagog. Dessutom är hon kommunikativ och lätt och trevlig att samarbeta med. Jag rekommenderar henne varmt till alla sorters uppdrag inom det psykosociala området.
— Robert Granbom, HR konsult Länsstyrelsen Stockholm
Monas arbete präglas av stor integritet och professionalism. Hon lyssnar alltid in kunden och anpassar insatsen efter de behov som finns. Mona har förmågan att se varje individ och anpassa efter de behov som finns. Jag kan varmt rekommendera Mona för arbete med individer, grupper och som föreläsare inom bland annat förändringsarbete, stresshantering och stressprevention.
— Malin Blom, HRBP Sandvik
Jag tog kontakt med Mona när jag behövde handledning och stöd i att reda ut konflikter mellan vuxna på min arbetsplats. Genom Monas handledning gav hon mig redskap för att förstå konflikter, kunna sortera i dem och se vilka möjligheter som det fanns att hantera dem konstruktivt. Det har varit lätt och positivt att samtala med Mona och genom hennes otroliga kunskap och erfarenhet blev det tydligt vad jag skulle göra som ledare. Jag upplevde att jag fick mer kunskap runt konflikthantering, kommunikation men även om hur jag som ledare kan förebygga konflikter. Jag hoppas att fler chefer/ledare får förmånen att få ta del av Monas kunskaper och erfarenheter.
— Kristina Gustavsson, Skolledare Stockholm stad


föreläsningar, workshops & kurser.jpg
 
 

Kontakt

 
Namn *
Namn