Kartläggningar

version 1

Vid en psykosocial kartläggning läggs fokus på att försöka förstå och identifiera de organisatoriska faktorer som påverkar arbetsmiljön i en specifik grupp eller enhet. Vid en kartläggning tittar man på vilka faktorer som fungerar och stärker arbetsmiljön och om det finns någon form av obalans som skapar brister i arbetsmiljö. En kartläggning är ett sätt att skapa en ökad samsyn och förståelse kring den psykosociala arbetsmiljön i en grupp. En kartläggning bidrar också med ökad klarhet kring vilka fortsatta insatser en grupp kan vara i behov av. En ökad förståelse för nuläget är ofta en förutsättning för att kunna sätta in relevanta och effektfulla insatser. Som någon klok person sagt, "Det spelar ingen roll hur snabbt vi springer om vi springer mot fel håll".

version 2

Jag gör stresskartläggningar på individer och arbetsgrupper. En kartläggning ger en god helhetsbild och visar på frisk och riskfaktorer. Vid en kartläggning inhämtas ett omfattande informationsunderlag som analyseras och presenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt. 

Jag använder mig av PASS profilen som ger en god helhetsbild av arbetssituation och privatliv. Kartläggningen skräddarsys efter behov och önskemål. Kartläggningen är webbaserad och snabb och enkel att fylla i. 

Återkoppling kan ske både individuellt och/ eller på gruppnivå. Vid individuell återkoppling får individen information, råd och konkreta strategier att arbeta vidare med på egen hand. Vid återkoppling på gruppnivå får uppdragsgivaren råd och stöd kring hur man kan stärka friskfaktorer och arbeta vidare med riskfaktorer som framkommit.