About

Kartläggningar
 

Kartläggningar

 

Jag gör stresskartläggningar på individer och arbetsgrupper. En kartläggning ger en god helhetsbild och visar på frisk och riskfaktorer. Vid en kartläggning inhämtas ett omfattande informationsunderlag som analyseras och presenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt. 

Jag använder mig av PASS profilen som ger en god helhetsbild av arbetssituation och privatliv. Kartläggningen skräddarsys efter behov och önskemål. Kartläggningen är webbaserad och snabb och enkel att fylla i. 

Återkoppling kan ske både individuellt och/ eller på gruppnivå. Vid individuell återkoppling får individen information, råd och konkreta strategier att arbeta vidare med på egen hand. Vid återkoppling på gruppnivå får uppdragsgivaren råd och stöd kring hur man kan stärka friskfaktorer och arbeta vidare med riskfaktorer som framkommit.