Självmedkänsla och hållbart ledarskap

Många ser ett samband mellan den inre piskan och driv och framgång. Det är en utbredd uppfattning att vi behöver vara tuffa mot oss själva för att motivera oss och uppnå våra mål. Men den senaste forskningen visar på vikten av att kunna relatera till sig själv med vänlighet för att må bättre och prestera bättre. Forskning lyfter vikten av självmedkänsla för ett hållbart ledarskap. Syftet med föreläsningen är att presentera den senaste forskningen kring självmedkänsla och hur självmedkänsla är kopplat till hållbart ledarskap. I föreläsningen varvas teori med diskussioner och övningar.